Tuinaanleg

De aanleg van een natuurlijk gazon

Geplaatst: 25/05/2018 Aangepast: 21/09/2020

Een donker groen gazon is een sieraad voor de tuin. Helaas treffen wij, met zeer grote regelmaat, verwaarloosde gazons aan waardoor het beeld in de tuin juist wordt verstoord. Onkruid, mos en kale plekken zorgen voor een onverzorgd uiterlijk van de tuin. Dit is niet altijd te wijten aan het onderhoud, maar juist in de opbouw van de bodem zit vaak het grootste probleem. Lees in dit blog van Gras en Groen Hoveniers hoe het gazon op de juiste wijze wordt aangelegd.

Het opbouwen van de bodem

Een gezond gazon bevat een rijk bodemleven dat een belangrijke functie heeft. Het bodemleven houdt de bodem luchtig, zorgt voor het vrijkomen van voedingsstoffen en verteerd maaisel of afgestorven delen van het gras. Maar hoe zorgt u nou voor een gezonde bodem?

Een gezonde bodem bestaat uit een aantal onderdelen en hangt nauw met elkaar samen:

  • Organisch materiaal
  • Bodemleven
  • Lucht
  • Water
  • Licht zure pH-waarde

Organisch materiaal

Het gras heeft voeding nodig om te kunnen groeien. De voedingsstoffen komen voort uit organisch materiaal dat in de bodem zit en en bestaat uit plantenresten. Bij een tekort voeren wij Myco Gazon, teelaarde of zelfs compost aan en mengen dit door de bodem. Op deze manier verhogen wij de vruchtbaarheid.

Bodemleven

Alleen organisch materiaal is niet voldoende. Er zijn micro-organismen nodig om het organisch materiaal te verteren en om te zitten in meststoffen. In de organische meststoffen die wij toepassen zit dit bodemleven geënt. Met name bij de aanleg van een gazon rondom nieuwbouwwoningen is het toepassen van Terra Fertiel een essentieel onderdeel van de aanleg van het gazon!

Lucht

De wortels van het gras ademen en nemen onder meer stikstof op uit de lucht. Als de bodem slecht belucht is heeft dit een verstikkende werking voor het gazon. Voordat wij graszoden leggen frezen we de bodem of bij ernstig storende lagen spitten we met een kraan. Na aanleg zal het bodemleven en het onderhoud in de vorm van beluchten zorgen voor het behoud van de luchtige bodemstructuur.

Water

Water is cruciaal voor planten. Het voorkomt uitdroging en zorgt ook voor het transport van voedingsstoffen in de grasplant. Organisch materiaal in de bodem houdt vocht vast en is dus belangrijk. Blijft het gazon lang nat, dan kan het water ook schadelijk zijn. In het geval van een natte bodem, vaak op kleigrond, verschralen wij de bodem. Er wordt dan grof witzand door de bodem gemengd om de drainerende werking van de bodem te verbeteren.

Licht zure pH-waarde

Gras groeit het beste in een bodem met een licht zure pH-waarde. Dit kan eenvoudig gemeten worden en eventueel met kalk op het juiste peil gebracht worden. Een pH-waarde van 6 tot 6,5 is ideaal. Na aanleg dient er jaarlijks kalk gestrooid te worden om deze waarde op het gewenste niveau te houden.

Egaliseren en graszoden leggen

Na allerlei bewerkingen van de bodem kunnen onze hoveniers starten met het egaliseren. Dit gebeurt eerst vrij grof. De losgemaakte bodem wordt op het oog op de juiste hoogte gebracht. Deze grove egalisatie gebeurt met een hark.

Vervolgens wordt de grond verdicht en weer lichtjes losgemaakt. De losgemaakte toplaag egaliseren wij met een waterpas. Dit is een zeer secuur werk en zorgt ervoor dat het gazon er als een biljartlaken bij komt te liggen.

De perfect geëgaliseerde bodem wordt voorzien van een starters bemesting en nogmaals verdicht met een zware gazonwals. Daarna is het tijd om de graszoden uit te rollen. Zodra het volledige oppervlak is bedekt en overlappende delen zijn weggesneden, rollen we nogmaals met de gazonwals over het gras en is de aanleg afgerond!

Wilt u een gazon in uw toekomstige tuin of het gazon vervangen?

Hoveniers van hoveniersbedrijf Gras en Groen kunnen de complete aanleg van uw tuin inclusief het gazon verzorgen. Daarnaast hebben we met Gras en Groen Graszoden ook een dienstverlening die uw bestaande gazon vervangt of uitsluitend graszoden legt. Maak eens een afspraak en informeer naar de mogelijkheden. Een mooi gazon is echt in elke tuin mogelijk!

Soortgelijke nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten