Boomverzorging

Boomverzorging is van essentieel belang wanneer u voor een zeer lange duur wilt genieten van de boom die ooit in uw tuin in aangeplant. Boomverzorging begint eigenlijk al met het aanplanten van de boom en is een doorgaand proces totdat deze uiteindelijk gerooid moet worden. Bij boomverzorging is dit laatste zo lang mogelijk uitstellen eigenlijk het uitgangspunt. Op welke wijze houdt Gras en Groen hoveniers de boom zo lang mogelijk gezond en in harmonie met de tuin?

Wat kunnen wij op het gebied van boomverzorging?

 • Bomen aanplanten
 • Bomen snoeien
 • Bomen verplanten
 • Boomonderzoek
 • Bomen rooien

Bomen aanplanten

Wanneer ervoor wordt gekozen om een boom aan te planten in de tuin dient er gekeken te worden naar de groeiomstandigheden. Is de boom geschikt voor de tuin of kunnen we de tuin geschikt maken voor de boom? Door dit voor u te analyseren is een succesvolle aanplant in een later stadium gegarandeerd. Het aanvoeren van teelaarde op kleigrond, het toevoegen van turf of compost aan de bodem zijn vaak mogelijke bewerkingen die zorgen voor de juiste groeiomstandigheden. Eigenlijk kunnen we dus stellen dat boomverzorging al direct bij aanplant begint.

aanplanten van bomen • Gras en Groen Hoveniers

Bomen snoeien

Veel bomen die aangeplant worden, zouden zonder enige vorm van boomverzorging al snel niet meer passen in de tuin. Het snoeien van de bomen zorgt ervoor dat de boom lange tijd behouden kan blijven voor de tuin. Daarnaast is het snoeien in de eerste jaren vaak noodzakelijk om de boom al direct in de juiste vorm te krijgen. Door takken weg te nemen gaat de boom investeren in een sterkere kluit, stam en kruin. Dit resulteert in een kerngezonde boom.

Gras en Groen Hoveniers houdt bij het snoeien rekening met:

 • Snoeiwijze
 • Snoeiperiode
 • Vormbehoud
 • Groeistimulatie
 • Veilig werken
bomen verplanten • Gras en Groen Hoveniers

Bomen verplanten

Bomen die te dicht op elkaar of ooit op de verkeerde plaats zijn aangeplant zouden in theorie verzet kunnen worden. Toch behoeft dit enig onderzoek om te bekijken of dit in de praktijk ook uitvoerbaar is. De conditie van de boom en de omvang van de kluit spelen hierin een grote rol. Ter voorbereiding zou de kluit ruim voor het verplaatsen van de boom al rondom doorgesneden kunnen worden. Wanneer deze dan later verplaatst wordt zal de kluit omvangrijker zijn. Dit vergroot de kans op het succesvol verplanten van de boom in uw tuin.

Boomonderzoek

Bomen met een slechte conditie uiten dit in een slechte groei, verkleuringen in het blad of het afsterven van takken. Wanneer de boom behouden moet blijven vanwege de sierwaarde voor de tuin kan er boomonderzoek worden uitgevoerd. Een specialist komt dan bij u thuis om vast te stellen waar het probleem zit en komt indien mogelijk met een oplossing. Mogelijk kan de boom gered worden waardoor u er nog jarenlang plezier van heeft!

Bomen rooien

Ondanks dat bomen ontzettend oud kunnen worden, kan het zijn dat deze uiteindelijk toch gerooid moeten worden uit uw tuin. Gras en Groen Hoveniers kan ook deze laatste stap voor u verzorgen. Op verschillende wijzen, afhankelijk van de veiligheid van de hovenier en de omgeving, rooien wij de boom. Het hout mag u eventueel zelf houden; er zijn vaak voldoende bestemmingen voor te bedenken.

Voor het rooien zijn veel verschillende redenen te bedenken:

 • Ziek of in slechte conditie
 • Te groot voor de locatie
 • Verdrukt andere planten in de tuin
 • Gevaarlijk dicht bij het huis
 • Risico op omvallen

Gras en Groen Hoveniers ontzorgt u volledig!

Werkzaamheden op het gebied van boomverzorging zijn vaak te specialistisch voor u als tuinbezitter. Gras en Groen Hoveniers kan u ontzorgen op alle gebieden van boomverzorging. Heeft u werkzaamheden op het gebied van boomverzorging? Maak vrijblijvend een afspraak om uw klus met onze specialisten te bespreken!

hoveniers • Gras en Groen Hoveniers